Γεμιστικές - Κλειστικές (FS) μηχανές

FM30-R1 και FM30-R2

Παραγωγή: έως 3.600 κύπελλα/ώρα

FCM30-L4 με ενσωματωμένο Πακεταριστικό

Παραγωγή: 7.200 κύπελλα/ώρα

FCM30-L6 και FCM30-L8

Παραγωγή: έως 15.000 κύπελλα/ώρα